Tuyển Dụng

CHỨC VỤ   ĐỊA ĐIỂM   SỐ LƯỢNG HẾT HẠN

THÊM MỚI TUYỂN DỤNG TP.HCM - HN    10      20/01/2019
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TP.HCM    5      20/02/2019
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TP.HCM    5      02/10/2019
CHỈNH SỬA TIN TUYỂN DỤNG TP.HCM - HN    10      01/01/2019
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TP.HCM    5      01/01/2019
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TP.HCM - HP    10      01/01/2019